காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

காவிரி ஆறு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

அமைக்கப்படும் :    67% (32 வோட்டுக்கள்)

அமைக்கப்படாது :    33% (16 வோட்டுக்கள்)

பால் – வெள்ளை அமுதம்

பால்

பால் மனிதனுக்கு இயற்கை வழங்கிய அற்புதமான கொடை ஆகும். நம் நாட்டில் பொதுவாக எல்லோரும் பால் மற்றும் பால்பொருட்களை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துகின்றோம். Continue reading “பால் – வெள்ளை அமுதம்”

தினை பாயசம் செய்வது எப்படி?

தினை பாயசம் அருமையான சிற்றுண்டி வகையினுள் ஒன்று. இதனை விருந்து சமையல்களிலும், விரத வழிபாடுகளிலும் சமைக்கலாம். Continue reading “தினை பாயசம் செய்வது எப்படி?”

உலகின் பச்சை நுரையீரல் ஈரநிலம்

ஈரநிலம்

நீரால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி அல்லது நீரில் மூழ்கிய நிலப்பகுதி ஈரநிலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஈரநிலத்திற்கான நீரானது நிலத்தடியிலிருக்கும் ஊற்றிலிருந்தோ, மழைநீரிலிருந்தோ, கடல்நீரிலிருந்தோ பெறப்படுகிறது. ஈரநிலம் நில வாழிடத்தின் முக்கியமான ஒன்றாகும். Continue reading “உலகின் பச்சை நுரையீரல் ஈரநிலம்”

காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்

காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்ற பழமொழியை ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் கூறுவதை புல்புல் பூங்கொடி மரத்தில் அமர்ந்திருந்தபோது கேட்டது. Continue reading “காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்”

கடல் சுவற வேல்விட்ட படலம்

வேல்

கடல் சுவற வேல்விட்ட படலம் உக்கிரபாண்டியன் மதுரையை அழிக்க வந்த கடலை சுந்தரபாண்டியனார் கொடுத்தருளிய வேலைவிட்டு வற்றச்செய்து மதுரையை காப்பாற்றியதை விளக்கிக் கூறுகிறது. Continue reading “கடல் சுவற வேல்விட்ட படலம்”