சொர்க்கம் மற்றும் நரகத்தின் காரணி

நாக்கு

சொர்க்கம் மற்றும் நரகத்தின் காரணி எது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.அதற்கு ஏற்ப செயல்படுங்கள். இதனை சிறுகதை மூலம் அறிந்து செயல்படுங்கள். Continue reading “சொர்க்கம் மற்றும் நரகத்தின் காரணி”

புரதமூலம் தயிர்

தயிர்

தயிர் பாலினை உறை ஊற்றினால் கிடைக்கும் பொருள் என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவாக தெரிந்த விசயம். இது எவ்வாறு பெறப்பட்டது?.ஏன் நம்முடைய உணவில் கட்டாயம் இது இடம் பெற வேண்டும்? என பல்வேறு விசயங்களை கீழே படித்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading “புரதமூலம் தயிர்”

எள் துவையல் செய்வது எப்படி?

எள் துவையல்

எள் துவையல் எள்ளினைக் கொண்டு செய்யப்படும் அருமையான சைடிஷ் ஆகும். இதற்கு கறுப்பு எள்ளினைத் தேர்வு செய்யவும்.

எள்ளானது இரும்புச் சத்து, சுண்ணாம்புச் சத்து ஆகியவற்றை அதிகம் கொண்டுள்ளது. இளைத்தவனுக்கு எள்ளு கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு என்பது எள்ளினைப் பற்றிய பழமொழி ஆகும்.

Continue reading “எள் துவையல் செய்வது எப்படி?”

டாப் 10 இருசக்கர வாகனங்கள்‍ – மார்ச் 2018

ஹீரோ ஸ்பிளென்டர்

2018ம் வருடம் மார்ச்  மாதம் இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 இருசக்கர வாகனங்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading “டாப் 10 இருசக்கர வாகனங்கள்‍ – மார்ச் 2018”

அஞ்சுக்கு இரண்டு பழுதில்லை

கழுதை

அஞ்சுக்கு இரண்டு பழுதில்லை என்ற பழமொழியை கூட்டத்தில் வயதான பெண் ஒருத்தி கூறுவதை கழுதைக்குட்டி கதிர் கேட்டது. பழமொழி குறித்த வேறு ஏதேனும் செய்திகள் கிடைக்கிறதா என்று ஆர்வமுடன் கூட்டத்தினர் கூறுவதைக் கேட்கலானது. Continue reading “அஞ்சுக்கு இரண்டு பழுதில்லை”

இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம்

இந்திரன்

இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம் உக்கிரபாண்டியன் இந்திரனின் தலைமீது வளையை எறிந்து அவனை வெற்றி கொண்டதை விளக்குகிறது. Continue reading “இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம்”