காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

அமைக்கப்படும் :    67% (32 வோட்டுக்கள்)

அமைக்கப்படாது :    33% (16 வோட்டுக்கள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.