தமிழக அரசியல் தலைவர்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழக அரசியல் தலைவர்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு

இல்லை : 94% (30 வாக்குகள்)

உள்ளது : 6% (2 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.