நன்றி, ராஜபக்ச!

நன்றி, திரு.ராஜபக்ச! தேர்தலை நியாயமான முறையில் நடத்தியதற்கு!

Leave a Reply

Your email address will not be published.