ஸ்டெர்லைட் ஆலையை?

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை

மூட வேண்டும் :    93% (80 வோட்டுக்கள்)

மூடத் தேவையில்லை :    7% (6 வோட்டுக்கள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.