உண்மையின் பரிசு

முன்னொரு காலத்தில் குருபுரம் என்ற ஊரில் ஏழைக் குடும்பம் ஒன்று வசித்தது. அக்குடும்பத்தில் எல்லோருக்கும் இளையவனான நல்லதம்பி என்றொரு சிறுவன் இருந்தான். அவன் பெயருக்கு ஏற்றாற் போல் நல்லவனாக இருந்தான். Continue reading “உண்மையின் பரிசு”

சொற்கள்

Avvaiyar

சொற்களை அம்பாக்கி எய்திடனும் – அது

சேருமிடம் வெற்றிகளைத் தந்திடனும்

சுற்றிநம்ம வாழ்வினை மாற்றிடனும் – அதில்

சோகங்களை தொலைத்தே போக்கிடனும் Continue reading “சொற்கள்”

ஏமாந்த பூனைகள்

ஏமாந்த பூனைகள்

புத்திசாலி, அதிபுத்தசாலி என இரு பூனைகள் இருந்தன. அவை இரண்டும் நட்புடன் திகழ்ந்தன.

ஒரு சமயம் அவ்விருவரும் கடைவீதிப் பக்கம் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அவர்களுக்கு ரொட்டி ஒன்று கிடைத்தது. Continue reading “ஏமாந்த பூனைகள்”

சாயம் வெளுத்துப் போச்சு

Fox

முன்னொரு காலத்தில் மகிழ்வனம் என்றொரு காட்டில் விலங்குகள் பல வாழ்ந்து வந்தன. அக்காட்டிற்கு ராஜாவாக சிங்கம் சின்னையா இருந்தது. அது தன்னுடைய காட்டு மக்களை நன்கு பாதுகாத்து வந்தது. Continue reading “சாயம் வெளுத்துப் போச்சு”