காவிரிப் பிரச்சினையில் தமிழகத் தலைவர்கள்

காவிரி ஆறு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காவிரிப் பிரச்சினையில் தமிழகத் தலைவர்கள்

அரசியல் செய்கிறார்கள் :    80% (20 வோட்டுக்கள்)

போராடுகிறார்கள் :    20% (5 வோட்டுக்கள்)

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

காவிரி ஆறு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

அமைக்கப்படும் :    67% (32 வோட்டுக்கள்)

அமைக்கப்படாது :    33% (16 வோட்டுக்கள்)

இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2018

முகேஷ்

இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2018 பட்டியலை ஹரூன் வெளியிட்டுள்ளது.

உலகில் அதிக பணக்காரர்கள் உள்ள நாடுகள் வரிசையில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தினைப் பெற்றுள்ளது. Continue reading “இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2018”