சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு எல்லா வயதுப் பெண்களும்

ஐயப்பன்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு எல்லா வயதுப் பெண்களும்

செல்லக் கூடாது : 77% (91 வாக்குகள்)

செல்லலாம் : 23% (27 வாக்குகள்)

 

உலகின் சக்திவாய்ந்த மனிதர்கள் – 2018

சீ சின்பிங்

உலகின் சக்திவாய்ந்த மனிதர்கள் 2018 பட்டியலை ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.  இதில் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த மனிதர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இந்தப் பட்டியலில் உள்ள முதல் 10 பேரைப் பார்ப்போம்.

Continue reading “உலகின் சக்திவாய்ந்த மனிதர்கள் – 2018”

தாயை மறந்தது ஏனோ?

தாயை மறந்தது ஏனோ?

கோயில் வாசலில் கேட்ட

வித வித பிச்சை ஒலிகள்

நெஞ்சை கழற்றித் தூரப்போட்டன .

 

தோள் சுருங்கிய தாயின் குரல் உள்நுழைந்து

பின்புலப்   படமுடன்  கதை  விரிந்தது.

எச்சூழ்நிலை தள்ளியது அவளை? Continue reading “தாயை மறந்தது ஏனோ?”

பிரதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் சிறப்பாகச்

பிரதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

பிரதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் சிறப்பாகச்

செயல்படும் : 50% (14 வாக்குகள்)

செயல்படாது : 50% (14 வாக்குகள்)