இளைய பாரதத்தினாய் வா வா வா

இந்தியா

ஒளிப டைத்த கண்ணினாய் வா வா வா 

      உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா 

களிப டைத்த மொழியினாய் வா வா வா 

      கடுமை கொண்ட தோளினாய் வா வா வா Continue reading “இளைய பாரதத்தினாய் வா வா வா”

நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பில் பாஜகவை அதிமுக ஆதரித்தது

அதிமுக சின்னம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பில் பாஜகவை அதிமுக ஆதரித்தது

தவறு : 83% (40 வாக்குகள்)

சரி : 17% (8 வாக்குகள்)