மகிழ்ச்சிக் கணக்கு

நார்மன் வின்சென்ட் பீல்

தோல்வி மேல் தோல்வி அடைந்து விரக்தியின் விளிம்பில் இருந்த ஒருவர் பீலேவை சந்திக்க வந்தார்.

மனிதர்களிடம் நல்ல எண்ணங்களை விதைக்க வேண்டும் என்பதையே தனது வாழ்நாள் பணியாகக் கொண்டவர் பீலே என்றழைக்கப்படும் நார்மன் வின்சென்ட் பீல்.

பீலே எழுதிய ‘நல்ல சிந்தனைகளின் ஆற்றல்’ (The Power of Positive Thinகிங்) என்ற புத்தகம் உலகப்புகழ் பெற்றது. Continue reading “மகிழ்ச்சிக் கணக்கு”

யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்

வெப்ப மற்றும் உலர் பாலைவனம்

பாலைவனத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த ஒருவன் கொண்டு வந்திருந்த தண்ணீர் தீர்ந்து விட்டது. அவன் போக வேண்டிய தூரமோ அதிகம். குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லாமல் அவன் மயங்கி விழும் நிலைக்கு வந்து விட்டான். Continue reading “யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்”

உதவி செய்யாத உத்தமன்

மரம்

ஒரு காட்டில் சிட்டுக்குருவி ஒன்று கூடு கட்ட இடம் தேடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது ஒரு ஆற்றங்கறையில் இரண்டு பெரிய மரங்கள் இருந்ததைப் பார்த்தது. Continue reading “உதவி செய்யாத உத்தமன்”

எண்ணிக்கை மட்டும் பலமன்று

பற்கள்

ஒருமுறை ஒரு மனிதனின் வாயில் இருக்கும் பற்களுக்கு நாம்தான் எண்ணிக்கையில் நிறைய இருக்கின்றோம், அதனால் நம்மிடம் நிறைய பலம் உள்ளது என்ற ஒரு கர்வம் வந்து விட்டது.

பற்கள், நாக்கைப் பார்த்து, “நாங்கள் 32 பேரும் சேர்ந்து ஒரு தடவை உன்னை இறுக்கி அழுத்தினால் நீ காலியாகிவிடுவாய் என்று கேலி செய்து சிரித்தன. Continue reading “எண்ணிக்கை மட்டும் பலமன்று”