நாவல் – மருத்துவ பயன்கள்

நாவல்

நாவல் முழுத்தாவரமும் துவர்ப்புச் சுவையும், குளிர்ச்சித் தன்மையும் கொண்டது. பொதுவாகத் துவர்ப்புச் சுவையே அதிகமாகும். நாவல் பட்டை நரம்புகளைப் பலப்படுத்தும்; தொண்டை வறட்சி, மூச்சுக்குழல் அழற்சி, காசநோய், குடல் புண்கள் மற்றும் வயிற்றுப் போக்கு ஆகியவற்றைக் குணமாக்கும். Continue reading “நாவல் – மருத்துவ பயன்கள்”

தூதுவேளை – மருத்துவ பயன்கள்

தூதுவேளை

தூதுவேளை கசப்பு, காரச் சுவைகளும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. இருமல், இரைப்பு போன்றவற்றைக் குணமாக்கும். தேரையர் காப்பியத்தில், “தூதுவேளையையுணத் தொக்கினிற் றொக்கிய வேதையா நோயெலா மெய்யைவிட்டகலுமே” என்று தூதுவேளையின் சிறப்பு கூறப்பட்டுள்ளது. Continue reading “தூதுவேளை – மருத்துவ பயன்கள்”

திப்பிலி – மருத்துவ பயன்கள்

திப்பிலி

திப்பிலி இனிப்புச் சுவையும், குளிர்ச்சித் தன்மையும் கொண்டது. உடல் வெப்பத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும், குடல் வாயுவைப் போக்கும் சத்து மருந்தாகும். மூக்குப்பொடி தயாரிக்கவும் பயன்படுகின்றது. Continue reading “திப்பிலி – மருத்துவ பயன்கள்”

தாமரை – மருத்துவ பயன்கள்

தாமரை

தாமரை மலர்  இனிப்பு, துவர்ப்புச் சுவைகளும், குளிர்ச்சித் தன்மையும் கொண்டது. தாது வெப்பத்தைக் குறைக்கும்; குளிர்ச்சியுண்டாக்கும்; கோழையகற்றும்.தாமரை விதை, உடலை பலமாக்கும். தாமரை கிழங்கு  உள்ளுறுப்புகளின் புண்களை ஆற்றும். Continue reading “தாமரை – மருத்துவ பயன்கள்”

அப்துல் கலாம் என்ற வழிகாட்டி

Abdul Kalam

“உங்களின் வாழ்க்கை உயரவும் இந்தியா வல்லரசாகவும் கனவு காணுங்கள் கூடவே கடுமையாக உழையுங்கள்” என்பதே அப்துல் கலாம் நமக்கு விடுத்த அன்புக் கட்டளை.

Continue reading “அப்துல் கலாம் என்ற வழிகாட்டி”