ராம நாமம் மகிமை

ராமன்

ராம நாமம் சகல நாமங்களிலும் தலையாய நாமம். இதன் பெருமையை அறிதல் நலம். “ரா” என்னும் எழுத்து வைணவக் கடவுள் ராமனைக் குறிக்கும். “ம” என்னும் எழுத்து சைவக் கடவுள் மகாதேவனைக் குறிக்கும். சைவ, வைணவ மதங்களின் ஒருங்கிணைந்த நாமம் ராம நாமம். Continue reading “ராம நாமம் மகிமை”

ஹரிதாசர்

ஹரிதாசர்

கிருஷ்ண சைதன்யரின் சீடர்களுள் ஒருவர் ஹரிதாசர். இவர் குருவை மிஞ்சிய சீடர். வனப் பகுதியில் குடிசையில் வாழ்ந்த இவர் தினம் இரண்டு லட்சம் தடவைகள் கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்தார். Continue reading “ஹரிதாசர்”

மந்திரம் – நாமம் – உரு

ஓம் மந்திரம்

மந்திரம் என்பது இறைவனின் நாமமே. மன ஒருமைப்பாட்டுடனும் நம்பிக்கையுடனும் சொல்லப்படும் இறைத் திருநாமமே மந்திரம் ஆகிறது.‘ஒரு மந்திரத்தைத் தெரிந்து கொண்டு அதனைத் திரும்ப திரும்பச் சொல்வது ‘உரு’ எனப்படுகிறது. Continue reading “மந்திரம் – நாமம் – உரு”

ரோஜா – மருத்துவ பயன்கள்

ரோஜா

ரோஜா மலர்கள் காய்ச்சல், தாகம், ஓங்காளம், கீழ்வாய் எரிச்சல், வெள்ளைபடுதல், ஆகியவற்றைக் குணமாக்கும்; மலமிளக்கும்; கழிச்சலை உண்டாக்கும். Continue reading “ரோஜா – மருத்துவ பயன்கள்”