கர்நாடகத் தேர்தல் என்பது யாருக்கு இடையிலான போட்டி?

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கர்நாடகத் தேர்தல் என்பது யாருக்கு இடையிலான போட்டி?

ராகுல் – மோடி : 65% (31 வோட்டுக்கள்)

சித்தராமையா – எடியூரப்பா : 35% (17 வோட்டுக்கள்)

காதலிக்க மறுத்தால் கழுத்தை அறுப்பது

காதல் பிரிவு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காதலிக்க மறுத்தால் கழுத்தை அறுப்பது

கோழைத்தனம் : 100% (41 வோட்டுக்கள்)

வீரத்தனம்         : 0% (0 வோட்டுக்கள்)

காவிரிப் பிரச்சினையில் தமிழகத் தலைவர்கள்

காவிரி ஆறு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காவிரிப் பிரச்சினையில் தமிழகத் தலைவர்கள்

அரசியல் செய்கிறார்கள் :    80% (20 வோட்டுக்கள்)

போராடுகிறார்கள் :    20% (5 வோட்டுக்கள்)

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

காவிரி ஆறு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விரைவில்

அமைக்கப்படும் :    67% (32 வோட்டுக்கள்)

அமைக்கப்படாது :    33% (16 வோட்டுக்கள்)