2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி அமைப்பது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி அமைப்பது

சுய நலத்திற்காக‌ : 70% (14 வாக்குகள்)

பொது நலத்திற்காக‌ : 30% (7 வாக்குகள்)