சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு எல்லா வயதுப் பெண்களும்

ஐயப்பன்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு எல்லா வயதுப் பெண்களும்

செல்லக் கூடாது : 77% (91 வாக்குகள்)

செல்லலாம் : 23% (27 வாக்குகள்)

 

பிரதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் சிறப்பாகச்

பிரதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

பிரதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் சிறப்பாகச்

செயல்படும் : 50% (14 வாக்குகள்)

செயல்படாது : 50% (14 வாக்குகள்)

 

ஆங்கிலம் என்பது வெள்ளையர்கள் விட்டுச் சென்ற நோய்

ஆங்கிலம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

ஆங்கிலம் என்பது வெள்ளையர்கள் விட்டுச் சென்ற நோய்

ஆமாம் : 74% (54 வாக்குகள்)

இல்லை : 26% (19 வாக்குகள்)

 

ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் உள்ளவர்களை

ராஜிவ் காந்தி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் உள்ளவர்களை

விடுதலை செய்யலாம் : 67% (46 வாக்குகள்)

விடுதலை செய்யக் கூடாது : 33% (23 வாக்குகள்)