2017‍-18‍ல் இந்தியாவில் ஏற்றுமதியான‌ டாப் 10 கார்கள்

2017‍-18‍ல் இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதியான‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “2017‍-18‍ல் இந்தியாவில் ஏற்றுமதியான‌ டாப் 10 கார்கள்”

டாப் 10 கார்கள் – மார்ச் 2018

ஆல்டோ 800

2018ம் வருடம் மார்ச்  மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – மார்ச் 2018”

டாப் 10 கார்கள் – பிப்ரவரி 2018

2018ம் வருடம் பிப்ரவரி  மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இந்த முறை மகிந்திரா பொலிரோ டாப் 10ல் இடம் பெறுகிறது. Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – பிப்ரவரி 2018”