டாப் 10 கார்கள் – டிசம்பர் 2017

ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10

2017ம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இந்த முறை ரெனால்ட் க்விட் கார் மீண்டும் டாப் 10ல் இடம் பெறுகிறது. Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – டிசம்பர் 2017”

டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2017

ஆல்டோ 800

2017ம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இந்த முறை ஆல்டோ கார் மீண்டும் முதலிடம் பெறுகிறது. Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2017”

டாப் 10 கார்கள் – அக்டோபர் 2017

டாடா சீகா கார் முன்புறத் தோற்றம்

2017ம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – அக்டோபர் 2017”

டாப் 10 கார்கள் – செப்டம்பர் 2017

ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10

2017ம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – செப்டம்பர் 2017”

டாப் 10 கார்கள் – ஆகஸ்ட் 2017

2017ம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – ஆகஸ்ட் 2017”