டாப் 10 கார்கள் – மார்ச் 2018

ஆல்டோ 800

2018ம் வருடம் மார்ச்  மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – மார்ச் 2018”

டாப் 10 கார்கள் – பிப்ரவரி 2018

2018ம் வருடம் பிப்ரவரி  மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இந்த முறை மகிந்திரா பொலிரோ டாப் 10ல் இடம் பெறுகிறது. Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – பிப்ரவரி 2018”

சொகுசு கார்கள் 2017

Mercedes-Benz

2017‍ம் ஆண்டில் விற்பனையில் இந்திய அளவில் முன்னணி வகித்த சொகுசு கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மெர்சிடெஸ் பென்ஸ் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக முதலிடம் பெறுகிறது.

Continue reading “சொகுசு கார்கள் 2017”

டாப் 10 கார்கள் – ஜனவரி 2018

டாடா டியாகோ கார் பக்கத் தோற்றம்

2018ம் வருடம் ஜனவரி மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இந்த முறை டாடா டியாகோ கார் மீண்டும் டாப் 10ல் இடம் பெறுகிறது. Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – ஜனவரி 2018”