நெஞ்சில் முள் – 7

இன்று தீபாவளி தினம் ‍ எண்ணெய்க் குளியல் இதம் புத்தாடை உடலை வருடும் புன்னகை உதட்டில் மலரும்

நெஞ்சில் முள் – 6

கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலம் பிறந்தாய் கணக்கிலாக் காலமாய் வாழ்கின்றாய் எத்தனையோ அரசரவை கொலு வீற்றிருக்கிறாய் இனிமை என்னும் பெயர் கொண்டிருக்கின்றாய்

நெஞ்சில் முள் – 5

ஏனோ தெரியவில்லை இந்தியா என்றதும் என் நினைவில் தவறுகளே தோன்றும் படிக்காத மாக்கள் பாதியுண்டு படித்தும் வீணான மீதியுண்டு

நெஞ்சில் முள் – 4

பாரதத்தின் மக்களில் பாதிப்பேர் பெண்கள் படிப்பதற்கு பள்ளிசென்ற போதும் அதுமுடித்துக் கல்லூரி சென்ற போதும் சரியாக ஐம்பது சதம் இல்லாத போதும் இருந்தனர் நிறைய