தெய்வீகப் பழம் – மாதுளை

தெய்வீகப் பழம் - மாதுளை

மாதுளை அதனுடைய தனிப்பட்ட சுவை, மணம், ஊட்டச்சத்துகள், வளரியல்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக தெய்வீகப் பழம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Continue reading “தெய்வீகப் பழம் – மாதுளை”

பழங்களின் தேவதை பப்பாளி

பப்பாளி

பப்பாளி பழத்தின் மென்மை, சுவை, நிறம், உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் ஆகியவை காரணமாக அது பழங்களின் தேவதை என்று சிறப்பாக அழைக்கப்படுகிறது. இது ஆண்டு முழுவதும் கிடைக்கிறது.

Continue reading “பழங்களின் தேவதை பப்பாளி”

உள்ளுறுப்புக்களை பலப்படுத்தும் மணித்தக்காளி

மணித்தக்காளி சிவப்பு பழங்கள்

மணித்தக்காளி பழத்தைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறிர்களா?. நம்முடைய வாய்ப்புண் மற்றும் வயிற்றுப்புண் குணமாக மணித்தக்காளிக் கீரை மற்றும் வற்றலை பெரியவர்கள் சாப்பிடச் சொல்வார்கள். Continue reading “உள்ளுறுப்புக்களை பலப்படுத்தும் மணித்தக்காளி”

சொக்க வைக்கும் சொடக்கு தக்காளி

சொடக்கு தக்காளி

சொடக்கு தக்காளி பெயரே ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிறதே என்று எண்ணுகிறீர்களா?

இன்றைக்கு நாம் மறந்த போன பழவகைகளுள் இதுவும் ஒன்று. Continue reading “சொக்க வைக்கும் சொடக்கு தக்காளி”

இயற்கையின் கொடை முள் சீதா

முள் சீதா

முள் சீதா பெயருக்கு ஏற்றாற் போல் தன் உடல் முழுவதும் முட்களைக் கொண்டுள்ளது. இப்பழத்தை நாம் பார்த்திருப்பது அரிது.

இதனுடைய மருத்துகுணம் காரணமாக உலகெங்கும் தற்போது பரவியுள்ளது. Continue reading “இயற்கையின் கொடை முள் சீதா”