புரதமூலம் தயிர்

தயிர்

தயிர் பாலினை உறை ஊற்றினால் கிடைக்கும் பொருள் என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவாக தெரிந்த விசயம். இது எவ்வாறு பெறப்பட்டது?.ஏன் நம்முடைய உணவில் கட்டாயம் இது இடம் பெற வேண்டும்? என பல்வேறு விசயங்களை கீழே படித்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Continue reading “புரதமூலம் தயிர்”

பால் – வெள்ளை அமுதம்

பால்

பால் மனிதனுக்கு இயற்கை வழங்கிய அற்புதமான கொடை ஆகும். நம் நாட்டில் பொதுவாக எல்லோரும் பால் மற்றும் பால்பொருட்களை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துகின்றோம். Continue reading “பால் – வெள்ளை அமுதம்”

குளுகுளு மோர்

மோர்

மோர் நம் நாட்டில் சாதாரண உணவு முதல் விருந்து உணவு வரை உள்ள பட்டியலில் இடம் பிடிக்கும் கட்டாயமான பானம் ஆகும். மோர் இல்லாத மதிய உணவினை நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது. Continue reading “குளுகுளு மோர்”

கோடைக்கான குளிர்பானம் பதனீர்

பதனீர்

கொளுத்தும் கோடை வெயிலுக்கு உடலுக்கும் மனத்திற்கும் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் இயற்கை குளிர்பானம் பதனீர் என்றால் யாரும் மறுப்பு சொல்ல முடியாது. Continue reading “கோடைக்கான குளிர்பானம் பதனீர்”