குடைமிளகாய்

குடைமிளகாய்

குடைமிளகாய் சமையலில் அலங்காரத்திற்காகவும், ருசிக்காகவும் சேர்க்கப்படும் முக்கியமான காயாகும். இக்காயானது பெயரில் மிளகாயைக் கொண்டிருந்தாலும் காரமாக இருப்பதில்லை.

Continue reading “குடைமிளகாய்”

அமில மழை

அமில மழை காடுகள் பாதிப்பு

அமில மழை என்பது அமிலத் தன்மை மிகுந்த மழைப்பொழிவைக் குறிக்கும். காற்றின் மாசுபடுத்திகளான கந்தக-டை-ஆக்ஸைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடுகளே அமில மழையினை உண்டாகின்றன. Continue reading “அமில மழை”

சுரைக்காய்

சுரைக்காய்

சுரைக்காய் உணவாகவும், மருந்தாகவும் பயன்படும் காய்களில் குறிப்பிடத்தக்கது. இக்காய் இளம்பருவத்தில் உணவாகவும், முற்றிய பின்பு குடுவைகள், சேமிப்பு கலன்கள், விளக்குகள், அலங்காரப் பொருட்கள் செய்யவும் பயன்படுகிறது. Continue reading “சுரைக்காய்”

சிவனின் பஞ்ச ஆரண்ய தலங்கள்

அவளிவநல்லூர்

பஞ்ச ஆரண்ய தலங்கள் என்பவை ஒரு நாளின் காலை முதல் நள்ளிரவு வரை ஐந்து வேளை நடைபெறும் வழிபாட்டுமுறையில் கலந்து கொண்டு தரிசனம் பெறும்வகையில் அமைந்த ஐந்து சிவ தலங்களாகும்.

Continue reading “சிவனின் பஞ்ச ஆரண்ய தலங்கள்”

புடலங்காய்

புடலங்காய்

புடலங்காய் நம் நாட்டில் அதிகமாகவும், பரவலாக எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தக் கூடிய காய்வகைகளுள் ஒன்று. இக்காய் பார்ப்பதற்கு பாம்பு போல் தோற்றம் அளிக்கும். Continue reading “புடலங்காய்”