இதய நலம் காக்கும் பட்டர் பீன்ஸ்

பட்டர் பீன்ஸ்

பட்டர் பீன்ஸ் நம் நாட்டில் இங்கிலீஷ் காய் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இதன் இனிப்பு கலந்த தனிப்பட்ட சுவையினால் சமையலில் பயன்படுத்தக்கூடிய சிறப்பான காய் என்ற அந்தஸ்தை இக்காய் பெறுகிறது. Continue reading “இதய நலம் காக்கும் பட்டர் பீன்ஸ்”

பீட்ரூட் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்

பீட்ரூட்

பீட்ரூட் வேரின் மேற்புறப் பகுதியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கிழங்கு வகை காயாகும்.காய்கறிகளில் இது அதிக இனிப்பு சுவையினை உடையது. Continue reading “பீட்ரூட் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்”

எல் நினோ பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

சென்னை வெள்ளம்

எல் நினோ இன்றைக்கு அதிக மழை மற்றும் அதிக வெயில் உள்ளிட்ட தட்பவெப்ப மாறுதல்கள் மற்றும் பேரழிவுக்கு முக்கிய காரணியாக கூறப்படுகிறது. இக்கட்டுரையில் எல் நினோ பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். Continue reading “எல் நினோ பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.”

மார்கழி மாத சிறப்பு

பூக்கோலம்

மார்கழி மாத சிறப்பு பற்றி இக்கட்டுரையில் காணலாம். மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் என பகவான் கிருஷ்ணர் இம்மாதத்தை சிறப்பித்துக் கூறியிருக்கிறார். Continue reading “மார்கழி மாத சிறப்பு”

மின்சார கார் – ஓர் அறிமுகம்

மின்சார கார்

மின்சார கார் பற்றிய செய்திகளை நாம் இக்கட்டுரையில் காண இருக்கிறோம்.

மனிதனின் அன்றாட செயல்பாடுகள் சுற்றுசூழலை பாதிப்படைச் செய்து கொண்டு இருக்கின்றன. சுற்றுசூழல் சீர்கேட்டில் காற்று மாசுபாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது. Continue reading “மின்சார கார் – ஓர் அறிமுகம்”