அதிமுக மற்றும் திமுகவின் தலைவர்கள் மறைவுக்குப் பிறகு தமிழ் நாட்டில் அரசியல் வெற்றிடம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

அதிமுக மற்றும் திமுகவின் தலைவர்கள் மறைவுக்குப் பிறகு தமிழ் நாட்டில் அரசியல் வெற்றிடம் 

ஏற்பட்டுள்ளது : 78% (32 வாக்குகள்)

ஏற்படவில்லை : 22% (9 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.