அன்னதானம் – சிறுகதை

“தெரிஞ்சவங்களுக்கு போடுறதுக்குப் பேரு அன்னதானம் இல்ல அன்னம்தான். தெரியாதவங்களுக்கு போட்டாத்தான் அன்னதானம் இதை முதல்ல புரிஞ்சிக்க.”