அயோத்தியில் ராமர் கோவில்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

அயோத்தியில் ராமர் கோவில்

தேவையில்லை : 60% (44 வாக்குகள்)

தேவை : 40% (29 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.