அரசியல் உணர்வை நம் கல்விமுறை அழித்து வருகின்றது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

அரசியல் உணர்வை நம் கல்விமுறை அழித்து வருகின்றது

ஆம் : 72% (13 வாக்குகள்)

இல்லை : 28% (5 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.