அரசு வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதை நான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

அரசு வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதை நான்

ஆதரிக்கிறேன் : 59% (24 வாக்குகள்)

எதிர்க்கிறேன் : 41% (17 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.