அவல் கட்லெட் செய்வது எப்படி?

அவல் கட்லெட் அருமையான மாலை நேர சிற்றுண்டி. இதனைத் தனியாகவோ, தேநீருடனோ சுவைக்கலாம். இதனை எளிதாகச் செய்யலாம்.