ஆங்கிலம் என்பது வெள்ளையர்கள் விட்டுச் சென்ற நோய்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

ஆங்கிலம் என்பது வெள்ளையர்கள் விட்டுச் சென்ற நோய்

ஆமாம் : 74% (54 வாக்குகள்)

இல்லை : 26% (19 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.