ஆட்டுக் குட்டி

ஆட்டுக் குட்டி முன்கால் தூக்கி

அங்கும் இங்கும் துள்ளும் ‍- அதன்

அழகு நெஞ்சை அள்ளும்

 

ஆட்டுக் குட்டி ஓடி ஓடி

அம்மா என்றே கத்தும் – தாய்

ஆட்டின் மடியை முட்டும்

 

ஆட்டுக் குட்டி அழகுக் குட்டி

அருகில் படுத்துத் தூங்கும் – தாய்

அருகில் படுத்துத் தூங்கும்

 

ஆட்டுக் குட்டி துடுக்குக் குட்டி

அணைக்கப் போனால் முட்டும் – தாய்

அருகில் ஓடிக் கத்தும்

– வாணிதாசன்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.