ஆட்டோ மொழி – 24

தூண்டிலில் சிக்கிய மீனும்
காதலில் சிக்கிய மனிதனும்
துடிப்பது நிச்சயம்!

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.