ஆட்டோ மொழி – 25

சோதனைகள் உன்னை சிதைப்பவை அல்ல;

உன்னை செதுக்குபவை.

One Reply to “ஆட்டோ மொழி – 25”

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.