ஆட்டோ மொழி – 26

மதம் எதுவாக இருந்தாலும்,

மனிதன் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும்!

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.