ஆதார் தகவல் பாதுகாப்பாக

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

ஆதார் தகவல் பாதுகாப்பாக

இல்லை : 83% (24 வாக்குகள்)

உள்ளது : 17% (5 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.