ஆதி புத்திரகொண்ட அய்யனார் கோவில் செல்லும் வழி

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சேத்தூர் அருள்மிகு ஆதி புத்திரகொண்ட அய்யனார் கோவில் செல்லும் வழி.