ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியது

கெட்டது – 56% (10 வாக்குகள்)

நல்லது – 44% (8 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.