ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (எல்.ஐ.சி) தனியார்மயமாக்கப் படுவது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (எல்.ஐ.சி) தனியார்மயமாக்கப் படுவது

தவறு – 75% (9 வாக்குகள்)

சரி – 25% (3 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.