இணைய வழிக் கல்வியை நான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

இணைய வழிக் கல்வியை நான்

வரவேற்கிறேன் – 53% (8 வாக்குகள்)

வரவேற்கவில்லை – 47% (7 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.