இந்தியப் பொருளாதாரம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இந்தியப் பொருளாதாரம்

மோசமாக இருக்கின்றது : 71% (22 வாக்குகள்)

நன்றாக இருக்கின்றது : 29% (9 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.