இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2%

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2% ராணுவத்திற்கு செலவிடப்படுகிறது. ஆனால் 1.3% மட்டுமே மருத்துவத்திற்கு செலவிடப்படுகிறது. இது

சரி : 59% (19 வாக்குகள்)

தவறு : 41% (13 வாக்குகள்)

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.