இந்தியாவில் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

இந்தியாவில் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு

இல்லை – 69% (22 வாக்குகள்)

இருக்கின்றது – 31% (10 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.