இந்திய‌ நாட்டின் ஒரே மொழியாக இந்தி இருக்க வேண்டும்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இந்திய‌ நாட்டின் ஒரே மொழியாக இந்தி இருக்க வேண்டும்

தவறு : 91% (108 வாக்குகள்)

சரி        : 9% (11 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.