இந்திய அரசியலில் முக்கியமானது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இந்திய அரசியலில் முக்கியமானது

பொருளாதாரம் : 81% (13 வாக்குகள்)

மதம் : 19% (3 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.