ஊரடங்கு தளர்வுகளை நாம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஊரடங்கு தளர்வுகளை நாம் பொறுப்புடன் செயல்படுத்துவோம்.

ஆம் – 76% (19 வாக்குகள்)

இல்லை – 24% (6 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.