எத்தனை புலிகள்?

இந்தப் படத்தில் எத்தனை புலிகள் உள்ளன என்று கண்டுபிடியுங்கள்.

 

எத்தனை புலிகள் உள்ளன என்று கணக்குப் பார்த்து விட்டீர்களா?. உங்களது பதிலைக் கீழே பார்த்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள்.

 

 

 

மொத்தம் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை ‍ – 15

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.