எனக்கு புத்தாண்டு சபதம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

எனக்கு புத்தாண்டு சபதம்

உண்டு : 67% (10 வாக்குகள்)

இல்லை : 33% (5 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.