எனது வங்கி சேவைகளுக்கு நான் அணுகுவது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

எனது வங்கி சேவைகளுக்கு நான் அணுகுவது

அரசு வங்கிகள் : 58% (15 வாக்குகள்)

தனியார் வங்கிகள் : 42% (11 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.