என் காதலி

பளிங்கு போன்ற நெற்றி அவளுக்கு
பொற்றாமரைக்குளம் போன்ற பொட்டு வட்டமாய்
மக்கள்தொகை அதிகமான நாட்டைப் போல் அவள் முடிக்கற்றைகள்

பனிசறுக்கு போன்ற கன்னங்கள் அவளுக்கு
குடைராட்டினம் போல் தோடு அவளுக்கு
சாய்ந்த பைசா கோபுரம் போன்ற மூக்கு அவளுக்கு
அடுக்குமாடி பஸ் போன்ற பற்கள் அவளுக்கு

வழுக்கும் பாறை போன்ற கழுத்து அவளுக்கு
குற்றால அருவி போல அவள் அணிந்துள்ள முத்து மாலை
உயர்ந்த மலை போன்ற மார்பு அவளுக்கு
தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு போன்ற இடை அவளுக்கு

மூங்கில் மரம் போன்ற கைகள் அவளுக்கு
எங்க ஊர் இனிப்பு சேவு போன்ற விரல்கள் அவளுக்கு
வாழைப்பூ போன்ற பாதம் அவளுக்கு
இவ்வளவு அழகிய காதலியைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை

– சுருதி

 

%d bloggers like this: