எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் உரை – விருதுநகர் புத்தகத் திருவிழா

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் உரை கேட்ட அனைவரையும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் கட்டிப்போட்டது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.