ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு

ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு

உனக்கு தாரேன் கற்கண்டு

இரண்டும் இரண்டும் நான்கு

ஐந்து காசு கேளு

 

நான்கும் நான்கும் எட்டு

நடுக்கடைக்கு ஓடு

ஐந்தும் ஐந்தும் பத்து

ஆசையோடு வாங்கு

 

அம்மாவிடம் காட்டு

அன்பாய் வாயில் போட்டு

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.