ஒமைக்ரான் கொரோனா வகையைப் பார்த்து

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஒமைக்ரான் கொரோனா வகையைப் பார்த்து நான்

பயப்படவில்லை – 58% (14 வாக்குகள்)

பயப்படுகிறேன் – 42% (10 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.