ஓட்டுக்குப் பணம் வாங்குவது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

ஓட்டுக்குப் பணம் வாங்குவது

தவறு : 87% (26 வாக்குகள்)

சரி : 13% (4 வாக்குகள்)

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.