கட்சிப் பெயரில் திராவிடம் இல்லாதது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கட்சிப் பெயரில் திராவிடம் இல்லாதது

குற்றம் இல்லை 65% (13 வோட்டுக்கள்)

பெரிய குற்றம் 35% (7 வோட்டுக்கள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.