கருப்பண்ணசாமி

வான்புகழும் வானவர் வையத்தோர் மகிழ்ந்திடவே

தேன் மதுர தெய்வீக திருவருளால் தெரிவிக்க அரி

வாள் ஓங்கிநிற்கும் கருப்பண்ணசாமியை

வணங்கியே வளம் பெறுவோம் நாம்!

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.