கல்லூரித் தேர்வில் ஏற்கனவே தவறிய பாடங்களுக்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

கல்லூரித் தேர்வில் ஏற்கனவே தவறிய பாடங்களுக்கு, கொரோனா காரணத்தால், தேர்வு எழுதாமல் தேர்ச்சி அளிப்பது

தவறு – 65% (36 வாக்குகள்)

சரி – 35% (19 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.