கல்வி ஒரு கடைச் சரக்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கல்வி ஒரு கடைச் சரக்கு

ஆம் : 56% (10 வாக்குகள்)

இல்லை : 44% (8 வாக்குகள்)

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.